De sidste par år har der været et øget fokus på klima og grøn omstilling. Dette bliver også diskuteret rent politisk, hvilket smitter af på både virksomheder såvel som privatpersoner. De fleste hører derfor ofte, at der bliver diskuteret grøn omstilling, genbrug, CO2 og bæredygtighed i både fritiden og på jobbet. Eftersom emnet er så omdiskuteret, er det noget, som alle aktivt skal forholde sig til, herunder også den virksomhed, som du arbejder i. Du kan derfor læse mere om bæredygtighed her, og hvad det har af betydning for din virksomhed. 

Vigtigheden af ESRS hos virksomheder 

Der er kommet et nyt direktiv i EU, CSRD, som gør, at virksomheder skal rapportere omkring bæredygtighedsstandarder. Der er bliver stadig nu udarbejdet nogle krav, som kaldes European Sustainability Reporting Standards, også kaldet ESRS. Generelt dækker de 13 standarder indenfor ESRS over generelle principper for bæredygtighedsrapportering, overordnede oplysningskrav og specifikke oplysningskrav med fokus på 11 ESG-emner. Formålet med ESRS er at øge virksomhedernes tiltag i forhold til bæredygtighed samt gøre deres tiltag mere gennemsigtige for kunderne, investorerne og leverandører. Det er derfor en god idé, at din virksomhed sætter jer ind i kravene fra både CSRD og ESRS. 

Hvilken indflydelse har ESRS på din virksomhed? 

Bæredygtighedsstandarderne får betydning for alle virksomheder, som er omfattet af CSRD. Dette betyder derfor, at det kun har betydning for din virksomhed, hvis den har mere end 500 medarbejdere. Dog kan flere af de mindre virksomheder godt pålægges bæredygtighedsrapportering, fordi større virksomheder kan blive nødt til at skærpe deres krav til deres underleverandører. Det kan derfor være en god idé, at du allerede nu funderer over hvilken betydning disse standarder har på netop din virksomhed i forhold til interne kontroller, så I også kan blive en bæredygtig virksomhed, som lever op til de bæredygtige krav, når de bliver lovpligtige.