Eltrucken – det bæredygtige alternativ

Gaffeltrucken er en maskine, som efterhånden har en del år på bagen. Den første truck blev nemlig lanceret tilbage i 1923, hvilken faktisk, noget så overraskende, moderne og analog med verdenen i dag, var en eltruck. Dengang vidste man selvfølgelig ikke, hvilke genvordigheder og klimasynder senere trucks, der kørte på fossile brændstoffer, ville være medskyldige og delagtige i. Nej, klimakrisen lå da endnu langt, langt ude i fremtiden. At eltrucken skulle være det bæredygtige valg, havde man derfor selvfølgelig dengang ingen anelse om. I dag giver det mere sig selv, at den må være fremtidens truck, da den udleder mindre CO2 end andre varianter af trucks. Man kan også lige så godt indstille sig på, at man under alle omstændigheder kommer til at skulle benytte sig af eltrucks i fremtiden. Selv hvis vi vælger at se bort fra det etiske ansvar, som man kan tage på sig ved at købe og producere bæredygtigt, er det også den vej de politiske vinde blæser, ja de fylder og udspænder mere og mere i el-maskinernes (og heriblandt eltruckens) bæredygtige sejl. For rundtomkring i verden er man gradvist, om end man stadig møder modstand visse steder, ved at udfase brugen af fossile brændstoffer. Det er blot et spørgsmål om tid, før diesel- og benzindrevne maskiner er en sagablot. I særdeleshed Norge er meget ambitiøse, når det gælder udfasningen af disse brændstoffer. Men også herhjemme i Danmark sætter vi ambitiøse mål, i hvert fald hvis vi spørger os selv. Hvis man køber en eltruck anticiperer man altså fremtiden ved at indrette sin vognpark bæredygtigt. Man kunne også sagtens forestille sig, som allerede hentydet, at det blot er et spørgsmål om tid, før eltrucken, måske sammen med LPG trucken, er den eneste legitime og lovlige truck. Med den udvikling, man ser i verdenen, synes det i hvert fald rimeligt at antage, at eltrucken er truck-industriens fremtid.

Eltruckens kapabiliteter

”Eltruck” er dog kun betegnelsen for en bestemt type af truck, navnlig af den type, som alle, sjovt nok, kører på og er drevet af el. Dette kommer i stand via et batteri, som også typisk agerer modvægt i maskinen. Men der findes et hav af forskellige modeller af eltrucks. Designet både til de lette og tunge opgaver. De er dog ofte designet, konstrueret og udtænkt med henblik på at varetage indendørsarbejde. Og her klarer de sig noget så eminent og fint. Selvom man måske kunne associere eltrucken med en pussenusset version af den stærke og kraftfulde truck, lever eltrucken slet, slet ikke op til denne forestilling. Nej, den overskrider og gennembryder den, for den er fuldt i stand til at varetage de nødvendige opgaver på lageret eller varehuset. Den har rigeligt med motorkraft.

Linket mellem fortiden og fremtiden – eltrucken

At den første truck var en eltruck, synes på den ene side komisk og den anden profetisk. Komisk fordi vi allerede så tidligt have antydningerne til en bæredygtig løsning. Profetisk fordi denne model allerede dengang, ved truckens undfangelse, anslog, hvordan en truck (ideelt) skulle være designet og beskaffen.