Stridigheder i familien er aldrig ønskelige. Men, desværre er de meget hyppige. Der kan være mange årsager til, at familieret gør sig relevant, når det kommer til interne konflikter i familien. Nogle anser det at indbringe en advokat i familie konflikter som en dårlig ting, men sådan behøves det slet ikke at være. Faktisk er det ofte en god ide at indbringe en professionel fra start, så de forskellige parter for en realistisk ide om, hvordan konflikten kan løses.

Derfor er familiekonflikter så hyppige

Familiekonflikter er meget hyppige, fordi der er så mange forskellige forhold, som kan gøre at parter har forskellige interesser i en situations udfald. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en skilsmisse. Ved en skilsmisse er der flere juridiske spørgsmål, som rejser sig. Ofte er det nødvendigt at inddrage advokater, da begge parter ønsker forskellige udfald. I denne forbindelse kan der opstå spørgsmål om forældremyndighed eller barnets bopæl. Dette er spørgsmål, som bør løses igennem retssystemet, hvis der er uenighed. Retssystemet vil nemlig altid forsøge at prioritere barnets interesser først. Det kan også være meget uoverskueligt at stå alene i en sådan situation, hvorfor en Advokat med speciale i familieret står som din praktiske støtte.

Undgå at konflikten udvikler sig

Hvis parter kun kommunikere selv, risikerer man at konflikten udvikler sig negativt. Dette er ikke nødvendigt. Også her er familieret en vigtig del af løsningen. Hvis begge parter har advokater til at repræsentere sig, vil de nemlig stå for at kommunikere med hinanden. På denne måde formindskes risikoen for, at de to parters forhold bliver forværret. Efter situationens udfald, er der altid en chance for, at en relation kan forsones igen. Denne chance er større, hvis ikke parterne har haft mulighed for at udtrykke sig negativt overfor hinanden under processen. Der er altså mange årsager til, at man slet ikke bør betragte inddragelse af en advokat som en negativ ting.