ApS er en forkortelse for anpartsselskab. Anpartsselskabet er en selskabsform, som rummer en lang række fordele i forhold til en personlig virksomhed som eksempelvis enkeltmandsvirksomheden. Herunder kan du læse mere om fordele og ulemper ved ApS.

Når du skal stifte en virksomhed, skal du blandt andet overveje, hvor stor en risiko du er villig til at løbe. Hvis du bevæger dig ind på et marked med stor risiko for at opbygge gæld eller blive sagsøgt, skal du vælge en virksomhed med begrænset hæftelse.

Den største fordel er begrænset hæftelse

Du opnår begrænset hæftelse, når du stifter et kapitalselskab – eksempelvis anpartsselskabet. For at opnå begrænset hæftelse, stilles der krav til, at du indskyder en startkapital, når du stifter selskabet. 

I Danmark findes der som udgangspunkt to kapitalselskaber – aktieselskabet og anpartsselskabet. I anpartsselskabet skal du indskyde 40.000 kr., mens minimumskravet er langt højere ved et aktieselskab. Her skal du indskyde 400.000 kr. 

Andre fordele ved anpartsselskabet

Det er ikke kun den begrænsede hæftelse, der er en fordel ved anpartsselskabet. En anden fordel er, at du kan gøre brug af det, der kaldes for ‘rullende kapital’. Det giver dig mulighed at stifte dit holdingselskab gratis, hvis det sker i samme ombæring, som du stifter dit driftsselskab.

Samtidig er der ikke krav til, at startkapitalen skal bestå af kontanter. Hvis du har aktiver, som du vil indskyde i selskabet, kan hele eller dele af startkapitalen udgøres af aktivernes værdi. Det kan eksempelvis være kameraudstyr, firmabil eller lignende.

Opret ApS, hvis du ønsker at begrænset hæftelse, og samtidig vil have en attraktiv virksomhedsform, hvor du har mulighed for at opspare overskuddet, så du ikke skal betale personlig beskatning.

Ulemper ved anpartsselskabet

Som med alt andet, er der ikke udelukkende fordele forbundet med anpartsselskabet. Der er væsentligt mere administrativt arbejde forbundet med at drive et anpartsselskab i forhold til en personlig virksomhed.

Du skal indsende årsregnskab, som bliver gjort tilgængeligt for omverdenen, så alle kan få indblik i din virksomheds omsætning. Herudover er startkapitalen en ulempe, hvis du er villig til at løbe den risiko, en personlig virksomhed indebærer.

Når alt kommer til alt, er der langt flere fordele forbundet med den anpartsselskabet, end der er ulemper. Ulemperne kan dog være nok til, at selskabsformen ikke er at foretrække, hvis du ikke bevæger dig ind på et risikobetonet marked, eller hvis du ikke vurderer, at der er væsentlig sandsynlighed for, at du opbygger gæld i virksomheden.