Hvis du er mistænkt og skal til afhøring hos politiet, eller hvis du er blevet sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet, så har du ret til at få en forsvarsadvokat tilkaldt for at bistå dig. Dem kan man finde mange af i Danmark, hvorfor der er mange at vælge mellem.

Men må man egentlig vælge sin forsvarsadvokat selv? Eller er man tvunget til at tage imod én, man bliver beskikket? Det er der mange, der ikke er klar over, fordi det netop er kutyme, at man i disse sammenhænge bliver beskikket en forsvarsadvokat af det offentlige.

Frit valg af forsvarsadvokat i Danmark

Det er helt op til dig selv at vælge, hvilken af de mange dygtige advokater, der er i dag, der skal være netop din forsvarer. Hvis du vil have en advokat fra f.eks. https://www.forsvareren.dk, er du derfor i din gode ret til at få dette.

Du vil til hver en tid have ret til at vælge, hvem din forsvarsadvokat skal være. Det gør sig også gældende, selvom du allerede er blevet beskikket en advokat af det offentlige. Det er kun i meget særlige tilfælde, at det er muligt for retten at afvise, at du kan skifte til en anden forsvarsadvokat.

Af denne grund skal du ikke være bekymret for, at du er tvunget til at holde dig til den advokat, du er blevet beskikket, hvis du ikke har lyst til det. Hvis du har et ønske om at skifte til en anden advokat, kan du roligt gøre dette.

Hvad kan stoppe det frie advokatvalg?

I og med, at beskikkelsen af en forsvarsadvokat i en straffesag er personlig, vil det være den konkrete advokat selv, der skal møde ind i sagen.

Derfor vil der også være en række situationer, hvor en ret kan nægte at beskikke en konkret advokat, hvis han eller hun ikke har mulighed for at møde ind i sagen med det sammen, og det derfor vil føre til en længere udsættelse af den konkrete sag.

Her vil retten kunne sætte en stopper for det frie advokatvalg, da hensynet til en hurtig proces for både offer og tiltalt vil blive prioriteret over det frie advokatvalg. Det er dog et af meget få tilfælde, hvor man kan ende med at få afvist sit ønske om at skifte til en anden forsvarer.

Du må selv kontakte din forsvarsadvokat

Som udgangspunkt er det op til dig selv at rette henvendelse til en advokat, som du ønsker at have som forsvarer i din sag. Det er dog ikke altid, at man har mulighed for dette. Det kan f.eks. være i tilfælde, af at du sidder varetægtsfængslet.

I et sådant tilfælde kan du dog oplyse enten politiet, fængselspersonalet i fængslet eller retten om, at du har et ønske om at skifte din forsvarer ud.

Når du har oplyst, hvem det skal være, vil det være den nye advokat, der tager sig af alt det fornødne i forhold til ret, politi og den tidligere forsvarer. Typisk vil det tage et par dage, før et forsvarerskifte er gået igennem.