Du har sikkert bemærket, at der jævnligt tales om at de informationer, som vi efterlader online, bliver brugt til markedsføring med mere rettet specifikt og direkte til dig. Der kan der være delte meninger om, hvor alvorligt dette er for vores individuelle sikkerhed med hensyn til spredning af private oplysninger. Men desværre kan det ikke udelukkes, at disse informationer måske misbruges til andet end ”uskyldige” reklamer. Derfor bør du tænke dig godt om, inden du deler billeder, meninger, persondata og andet med andre personer online.

Det samme gælder, når det kommer til personlige oplysninger trykt eller printet på papir. Her vil en Makulator til kontoret, både på dit arbejde og hjemme i privaten, være en stor hjælp til at beskytte din oplysninger. En makulator kan bestilles her.

Hellere makulere end lade være

Selvom du sikkert ikke modtager så mange fysiske breve i dag, som de fleste danskere fik for tyve år siden, vil du nok have en del personlige papirer liggende i skuffer, stående i ringbind og lignende. Når du rydder op, bør du bruge en Makulator til at makulere alle dokumenter og papirstykker med personfølsomme data. Det kan for eksempel være bankudtog, skattepairer, beskeder fra det offentlige, udskrifter af private e-mailkorrespondancer og så videre.

Måske synes du ikke, at de gamle breve fra tante Gitte eller en gammel forsikringspolice er noget at bekymre sig over, men hvorfor ikke bare køre dem gennem makulatoren? Så er der i hvert fald ingen uvedkommende, der kan læse dem.

Det skader ikke at være fornuftig

For de flestes vedkommende vil der nok ikke ske det store, hvis en gammel årsopgørelse blev smidt hel til papirgenbrug, men hvorfor tage chancen? Du kan sammenligne det lidt med at kigge til begge sider inden du krydser vejen. Det er simpelthen bare sund fornuft at passe på sig selv og sin familie på alle områder.